Planer

I 2022 blir det født 2 kull med pembroke i mars og 1 kull med cardigan i april.